اشعار عین تمام

مطالب مرتبط

کشور بیچاره من

من بیچاره.....

من بیچاره سر از زلف تو دیوانه شدم سوی مسجد باز هم راهی میخانه شدم   من که بودم برنامه نویسی عاقل چون که دیدم روی تورا ،باز ویرانه شدم   من بیچاره ز شهر خودمم جا ماندم چون به شهر تو رسیدم،بیگانه شدم   با که این نکته توان گفت از عشق من و تو  تو شدی شمع و منم دور تو پروانه شدم   ساقیا از حال زارم جام می را بیار چون شنیدم غم او ،باز درمانده شدم #من_بیچاره  

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان